Zahvaljujemo donatorima infoSIT Valamar

O nama

LIONS CLUB POREČ
4304 060605
Regija 'Zapad' – Zona II.

Adresa: Lions club Poreč,
Hotel 'Valamar Diamant', Brulo b.b. 52440 Poreč
E-mail: info@lions-porec.com
Web adresa: www.lions-porec.com

Klupski sastanci: 2. i 4. ponedjeljak 20,30
Hotel 'Valamar Diamant', Poreč

Broj računa: za donacije 2500009-1101303659
za članove: 2380006-1110007667
Matični broj: 1280236
OIB 15802745918

Predsjednica: Fedora Zorić-Franke

1. dopredsjednik: Krajcar Savo
2. dopredsjednica: Gordana Lalić
3. dopredsjednik: Franco Palma
Tajnica: Mirjana Bjelica
Rizničarka: Zora Palmić
Ceremonijar: Silvano Ritossa
Čuvarica pečata: Sofija Kovačev
Direktorica za članstvo: Sanja Radetić-Fatorić
Direktorica za Leo članstvo: Danijela Putnik

Klub osnovan: 15.02.1997.
Potvrdna svečanost: 22.05.1999.
Klub osnivač: Lions club Rijeka
“Kum” Kluba: ID Bojan Šober

Bratimljenja:
LC FORLI (Italija) – 14.06.2000.

LEO CLUB POREČ
(4304 060605)

Adresa Kluba: Leo Club Poreč, Hotel 'Valamar Diamant', n/r Diana Deković
HR - 52440 Poreč, Brulo b.b.

Klupski sastanci: 2. i 4 utorak 19.30; Hotel “Diamant” HR-Poreč

Predsjednik: Dora Katana-Martić
Tajnica: Ivona Janković-Miloš


Klub osnivač: Lions club Poreč

POPIS ČLANOVA